top of page
terms-banner.jpg
THE POWER OF LANGUAGE

Home / Terms & Condition

ALGEMENE VOORWAARDEN LEGAL LANGUAGE
 • 1. Definities
  1.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Partijen de Offerte hebben ondertekend of zoveel eerder als Partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van de Opdracht. 1.2 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de Opdracht geldt zijdens Opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden. 1.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Opdracht of de Offerte blijkt dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. 1.4 De Offerte wordt geacht de Opdracht juist en volledig weer te geven.
 • 2. Toepasselijkheid
  2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Partijen de Offerte hebben ondertekend of zoveel eerder als Partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van de Opdracht. 2.2 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de Opdracht geldt zijdens Opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden. 2.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Opdracht of de Offerte blijkt dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. 2.4 De Offerte wordt geacht de Opdracht juist en volledig weer te geven. 2.5 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de Opdracht geldt zijdens Opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
 • 3. Totstandkoming overeenkomst
  3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Partijen de Offerte hebben ondertekend of zoveel eerder als Partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van de Opdracht. 3.2 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de Opdracht geldt zijdens Opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden. 3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Opdracht of de Offerte blijkt dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. 3.4 De Offerte wordt geacht de Opdracht juist en volledig weer te geven.
 • 4. Verplichtingen van Opdrachtgever
  4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Partijen de Offerte hebben ondertekend of zoveel eerder als Partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van de Opdracht. 4.2 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de Opdracht geldt zijdens Opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden. 4.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Opdracht of de Offerte blijkt dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. 4.4 De Offerte wordt geacht de Opdracht juist en volledig weer te geven. 4.5 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de Opdracht geldt zijdens Opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
 • 5. Uitvoering van de Opdracht
  5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Partijen de Offerte hebben ondertekend of zoveel eerder als Partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van de Opdracht. 5.2 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de Opdracht geldt zijdens Opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
bottom of page