top of page
translations-banner.png
THE POWER OF LANGUAGE

Home / Services / Translations

TRANSLATIONS
list-item.png

Manual translations and/or PEMT services that fit your needs

list-item.png

Marketing / sales documents: So that you reach a maximum amount of customers

list-item.png

Books / articles: To help you reach new readers

list-item.png

Contracts / legal communication: To assist with highly technical documents

list-item.png

Each document is translated, reviewed and edited before reaching your desk

list-item.png

Standard delivery time is three business days; more urgent translations are possible

list-item.png

Any questions about  your translation? Please feel free to contact me, I will review your document

list-item.png

Interpretation services in presence or online

list-item.png

Traduzioni manuali e/o servizi PEMT in base alle vostre esigenze

list-item.png

Documenti di marketing / vendita: in modo da avere un numero massimo di clienti

list-item.png

Libri / articoli: Per aiutarla a raggiungere nuovi lettori 

list-item.png

Contratti / comunicazioni legali: per assisterla con documenti altamente tecnici

list-item.png

Ogni documento viene tradotto, rivisto e modificato prima di arrivare per la Sua approvazione

list-item.png

Tempi di consegna sono tre giorni lavorativi; traduzioni urgenti sono possibili 

list-item.png

Domande sulla traduzione? Non esitate a contattarmi, esaminerò i vostri documenti

list-item.png

Servizi di interpretazione in presenza oppure online 

list-item.png

Handmatige vertalingen en/of PEMT-diensten die passen bij uw behoeften

list-item.png

Marketing / sales documenten: Zodat u een maximale hoeveelheid klanten kunt bereiken

list-item.png

Boeken / artikelen: Indien u nieuwe lezers wilt aantrekken

list-item.png

Contracten / juridische documenten: Om u bij te staan met zeer technische documenten

list-item.png

Elk document wordt vertaald, herzien en eventueel aangepast voordat deze uw bureau bereikt 

list-item.png

Standaard levertijd drie werkdagen; spoedvertalingen zijn mogelijk

list-item.png

Heeft u vragen over de vertaling? Neem contact met ons op, wij herzien uw document

list-item.png

Tolkdiensten in aanwezigheid of online

bottom of page